kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Radomíra Poláchová
polachova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 
 

O nás

Mateřská škola, Bojkovice, Štefánikova 830, okres Uherské Hradiště (jak zní zákonem daný oficiální název) má od roku 2004 dvě pracoviště (mateřská škola na Štefánikově ulici a mateřská škola na sídlišti 1. máje) a patří pod jedno ředitelství.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Bojkovice, které je zároveň i vlastníkem všech budov, ve kterých školky sídlí.

Provoz školek je financován jednak ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu ve Zlíně – z těchto zdrojů se financují platy učitelů a ostatních nepedagogických pracovníků školy, některé speciální pomůcky pro integraci dětí, další vzdělávání pedagogů aj. Druhá část peněžních prostředků jde ze zdrojů města. Z těchto prostředků jsou hrazeny provozní náklady (voda, energie, otop, opravy, revize, telefony, předplatné odborných časopisů aj.). Dalším zdrojem příjmu jsou úplaty od rodičů za předškolní vzdělávání dětí. Z těchto příjmů se platí hlavně výchovné a vzdělávací pomůcky, hračky a výtvarný materiál.

Naši pracovníci

Ředitelkou školy je Radomíra Poláchová, která zároveň učí ve školce Štefánikova. Ve školce 1. máje bývá zpravidla přítomna každé úterý od 11:00 do 15:00 hod. e mail: polachova.msbojkovice@uhedu.cz.

Ve školce Štefánikova je zástupkyní ředitelky Věra Kozáčková, vedoucí učitelkou ve školce 1. máje je Mgr. Miroslava Jarolímová.

ŠKOLKA ŠTEFÁNIKOVA:

třída Žabiček: Radomíra Poláchová – ředitelka, Věra Kozáčková

logopedická třída Berušek: Mgr. Hana Kafková, Julie Uchytilová

třída Lištiček:Marcela Hrazdirová, Mgr. Barbora Jurásková

školní kuchyně: Jana Pešátová – vedoucí kuchařka, Olga Kolářová, Petra Gabrhelová (hospodářská činnost)

uklízí: Marcela Šašinková – školnice, Růžena Lysáková

ŠKOLKA 1. MÁJE:

třída Medvídků: Mgr. Renata Pippalová, Aneta Švehlíková

třída Želviček: Mgr. Miroslava Jarolímová – vedoucí učitelka, Bc. Pavel Urbánek

třída Soviček: Martina Kuchařová, Michaela Fojtíková

školní kuchyně: Alžběta Šopíková – vedoucí kuchařka, Hana Trnková

uklízí: Danuše Zachová – školnice, Vladislava Janků

účetní školy: Lenka Páralová, pro obě školky, e mail: msbojkovice@uhedu.cz

vedoucí školní jídelny: Květuše Stupňánková, pro obě školky, e mail: kveta.stupnankova@seznam.cz

Klub rodičů

Do výboru rodičů jste si zvolili:

MŠ Štefánikova: Ilona Súdková – pokladník, Alžběta Davidová, Petra Jurásková, Věra Zemčíková, Jana Polanská

MŠ 1. máje: Daniela Zemánková – pokladník, Lada Koubková, Lubomír Valter, Renata Michalcová, Kamila Lysáková