kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

O nás

Mateřská škola, Bojkovice, Štefánikova 830, okres Uherské Hradiště (jak zní zákonem daný oficiální název) má od roku 2004 dvě pracoviště (mateřská škola na Štefánikově ulici a mateřská škola na sídlišti 1. máje) a patří pod jedno ředitelství.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Bojkovice, které je zároveň i vlastníkem všech budov, ve kterých školky sídlí.

Provoz školek je financován jednak ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu ve Zlíně – z těchto zdrojů se financují platy učitelů a ostatních nepedagogických pracovníků školy, některé speciální pomůcky pro integraci dětí, další vzdělávání pedagogů aj. Druhá část peněžních prostředků jde ze zdrojů města. Z těchto prostředků jsou hrazeny provozní náklady (voda, energie, otop, opravy, revize, telefony, předplatné odborných časopisů aj.). Dalším zdrojem příjmu jsou úplaty od rodičů za předškolní vzdělávání dětí. Z těchto příjmů se platí hlavně výchovné a vzdělávací pomůcky, hračky a výtvarný materiál.

Naši pracovníci

Ředitelkou školy je Martina Kuchařová, která zároveň učí ve školce MŠ 1. Máje. e mail: kucharova.msbojkovice@uhedu.cz.

Ve školce Štefánikova je zástupkyní ředitelky Bc.Monika Hlavňovská, vedoucí učitelkou ve školce 1. Máje je Mgr.Barbora Jurásková.

ŠKOLKA ŠTEFÁNIKOVA:

třída Žabiček: Věra Kozáčková

logopedická třída Berušek: Mgr. Hana Kafková, Mgr. Renata Pippalová

třída Lištiček:Bc. Monika Hlavňovská- zástupkyně ředitelky, Bc. Petra Hanková

školní kuchyně: Jana Pešátová – vedoucí kuchařka, Petra Gabrhelová (hospodářská činnost)

uklízí: Marcela Šašinková – školnice, Růžena Lysáková

ŠKOLKA 1. MÁJE:

třída Medvídků: Martina Kuchařová - ředitelka, Aneta Švehlíková

třída Želviček: Mgr. Miroslava Jarolímová, Julie Uchytilová

třída Soviček: Mgr. Barbora Jurásková - vedoucí učitelka, Bc. Pavel Urbánek

školní kuchyně: Alžběta Šopíková – vedoucí kuchařka, Olga kolářová

uklízí: Danuše Zachová – školnice, Vladislava Janků

účetní školy: Lenka Páralová, pro obě školky, e mail: msbojkovice@uhedu.cz

vedoucí školní jídelny: Květuše Stupňánková, pro obě školky, e mail: kveta.stupnankova@seznam.cz

Klub rodičů

Do výboru rodičů jste si zvolili:

MŠ Štefánikova: Ilona Súdková – pokladník, Alžběta Davidová, Petra Jurásková, Věra Zemčíková, Jana Polanská

MŠ 1. máje: Daniela Zemánková – pokladník, Lada Koubková, Lubomír Valter, Renata Michalcová, Kamila Lysáková