kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Fotoreportáže > Vánoční setkání na ZUŠ

Vánoční setkání na ZUŠ

12. prosince 2018

Po dlouhém rozmýšlení a zvažování pro a proti jsme se rozhodli letošní Vánoční vystoupení pojmout netradičně a využít prostor ZUŠ - klubu Maják. Celá akce se tím stala pro školku organizačně náročnější, ale také důstojnější a ucelenější. Děti se na vystoupení moc těšily a velmi se jim povedlo, což dokazují nejen krásné fotografie, ale také slova chvály, kterými rodiče a návštěvníci nešetřili. Tímto mnohokrát děkujeme rodičům za vzornou přípravu kostýmů a převleků a překrásná slova, kterými potěšili a dojali paní učitelky, paní kuchařkám a vedoucí školní jídelny za výtečné pohoštění a v neposlední řadě ředitelce ZUŠ - paní Evě Regináčové, paní Petře Skočovské a panu Radku Peřestému, za umožnění vystoupení v prostorách jejich školy, za pomoc a cenné rady při zvučení a osvětlení a také za trpělivost při generální zkoušce. Tímto Vám, milí rodiče, prarodiče a návštěvníci webových stránek naší MŠ přejeme klidné, šťastné a ve zdraví prožité Vánoce a spoustu štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce!