kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Ekoškolka

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy.

Ekoškolky pomáhají dětem , učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější , demokratičtější a k přírodě bližží místo k životu. Pomocí 7 kroků a 4 témat můžeme změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti , učitelé a rodiče stávají partnery.Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí.Děti se učí samostatně rozhodovat , promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. V letošním roce jsme se zaměřili na téma ODPADY.V rámci tématu Odpady se děti učí , jak mohou vzniku odpadu především předcházet ,jak sním je dále možné praovat a využívat ho nejen k tvůrčí činnosti.Ve škole pátrají po tom , jaké druhy odpadu se třídí , kde jsou koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění.Děti také navrhují co by se v tématu ODPADY dalo veškolce zlepšit , plánují třídit více druhů odpadu , označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškolka nezisková organizace Foundation for Environmental Education / FEE /a v České republice od roku 2005 TEREZA . Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

EkoAktuality

Eko info - článek

7. května 2019

ke stažení: 4_c_la_nek_eko_info.pdf (4,3 MB)

 

4. Schůzka Ekotýmu

3. května 2019

ke stažení: zapis_4_23_4.docx (13,2 MB)

 

Eko info - článek

7. března 2019

ke stažení: 3_c_la_nek_eko_info_005.pdf (546 kB)

 

3. Schůzka Ekotýmu

13. listopadu 2018

ke stažení: 3_schuze_Zapis_13_10_2018.pdf (720 kB)

 

2. Schůzka Ekotýmu

23. října 2018

ke stažení: 2_schuze_Zapis_23_10_2018.pdf (562 kB)

 

1. Schůzka Ekotýmu

9. října 2018

ke stažení: 1_shcuzka_Zapis_09_10_2018_1.pdf (474 kB)