kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Dokumenty

Někteří lidé si myslí, že v mateřské škole si děti jen hrají a málo se učí, ale hra je pro předškolní děti základem poznání. Hodně se naučí právě při hře. Toto prokázala mnohaletá průzkumová akce. Počet básniček, které dítě zná, není důkaz připravenosti na školu (školní zralosti). Důležitý je rozvoj tělesný, duševní, emoční a sociální. Právě tak je důležitá spolupráce rodiny a vzájemný pozitivní vztah mezi rodiči, školkou a učitelkou. Velkou měrou se tento vztah přenáší i na dítě.

Níže uvedené školní dokumenty jsou nedílnou součástí vzdělávání dětí v naší mateřské škole.

 

Školní vzdělávací program 2017/2020

Školní vzdělávací program je základním dokumentem, kterým se řídí výchova a vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Tento dokument vytváří na základě obecných předpisů ředitelství mateřské školy.

(S ohledem na nežádoucí stahování dokumentu je zde uveřejněna pouze část programu. K osobnímu nahlédnutí je v ředitelně MŠ.)

stáhnout (127 kB)

 

ŠVP - Putování se sluníčkem

Tento dokument je popis konkrétního naplnění obecného školního vzdělávacího programu pro tento školní rok. Uvedený dokument vytváří na základě obecných předpisů ředitelství mateřské školy.

stáhnout (87 kB)

 

Školní řád

Školní řád vymezuje práva a povinosti dětí, zákonných zástupců a pracovníků školy při jejich práci v mateřské škole. Tento dokument vytváří na základě obecných předpisů ředitelství mateřské školy.

stáhnout (236 kB)

 

Organizační rozdělení tříd v jednotlivých školkách

stáhnout (218 kB)

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí mají svá práva, ale musí také dodržovat své povinnosti vůči naší organizaci.

stáhnout (102 kB)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Obsahuje popis kritérií, které se posuzují při přijímání dítěte do mateřské školy. Tento dokument vytváří na základě obecných předpisů ředitelství mateřské školy.

stáhnout (33 kB)

 

Plánované akce školky 2018/2019

Plánované akce školky 2018/2019

stáhnout (46 kB)

 

GDPR v mateřské škole

Ochrana osobních dat v naší mateřské škole.

stáhnout (696 kB)

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání 2017

Nové informace pro zákonné zástupce dětí, které platí od 1.9.2017

stáhnout (325 kB)

 

Žádost o prominutí od úplaty

Tento dokument je nutný v případě žádání o prominutí od úplaty.

stáhnout (29 kB)

 

Rozpočet Mateřské školy Bojkovice r. 2019

stáhnout (110 kB)

 

Střednědobý výhled Mateřské školy Bojkovice r.2020 - 2021

stáhnout (107 kB)