kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Den ve školce

MOTTO: Dnešní den je pozoruhodný den. Je tvůj. Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. Zítřek ještě nemáš přislíben. Ale ten Dnešní den, je ten jediný, kterým si můžeš být jistý. Můžeš ho naplnit, čím jen chceš. Využij ho. Dnes můžeš někomu udělat radost, můžeš někomu pomoci, možná ti večer někdo poděkuje, že existuješ. Dnešní den je významný.

JE TVŮJ !

Vnitřní uspořádání dne ve školce vychází z denních potřeb předškolních dětí a ze Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy.

6:30 – 9:30

scházení dětí ve třídě, spontánní hry a činnosti dětí, pitný režim, individuální snídaně, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné), ranní cvičení, svačina

9:30 – 12:00

plnění vzdělávacích cílů z třídního programu pro MŠ, dokončování činností, hygiena, přípravy na pobyt venku a pobyt venku, hygiena, oběd

12:00 – 14:15

hygiena, polední odpočinek, nadstandardní aktivity dětí, průběžné vstávání starších dětí

14:15 – 16:00

vstávání, hygiena, odpolední svačina, řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů.

 

Kromě každodenní výchovně vzdělávací práce a herních činností nabízíme dětem další nadstandardní činnosti podle jejich schopností a zájmu. Děti si mohou vybrat z těchto zájmových aktivit:

Saunování (Š, M) - oblíbené sezónní činnosti

Poznámka :(Š) - činnosti pro děti ve školce Štefánikova, (M) - činnosti pro děti ve školce 1. máje

Děti se do činností mohou zapsat vždy začátkem školního roku.